Välkommen

Vad roligt att du fortfarande är intresserad av kunskapsbanken Dags att digitalisera! Den här sidan är tyvärr avslutad och du kan inte komma åt materialet den här vägen, men om du går till Dags att digitalisera på YouTube - så hittar du alla filmer från kunskapsbanken där. Detta kunskapsmaterial kommer till delar även att fortsätta användas i andra utbildnings- och lärandesammanhang.

Dags att digitalisera är utvecklat av RISE med finansiering från Tillväxtverket.
För mer information, kontakta katarina.pietrzak@ri.se